வந்தவாசி “ஆடி சுவாதி நால்வர் விழாக்குழு“ நடத்தும் நான்காம் ஆண்டு முப்பெரும் விழா

வந்தவாசி “ஆடி சுவாதி நால்வர் விழாக்குழு“ நடத்தும் நான்காம் ஆண்டு முப்பெரும் விழா இன்று மாலை அருள்மிகு ஜலகண்டேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நடைபெறுகிறது. நாளை காலை திருமுறை இன்னிசை விழாவும் நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *