நாளை இலவச மருத்துவ முகாம்

வந்தவாசி டவுன் ரோட்டரி சங்கம்மற்றும் இந்திய மருத்துவசங்கம் வந்தவாசி இணைந்து நடத்தும் மாபெரும் இலவச மருத்துவ முகாம் 19.11.2017 அன்று சத்தியவாடி அரசினர் உயர்நிலைலப்பள்ளியில் நடைபெறவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *